განათავსეთ თემა, ან მისი განახლება კატალოგში

თქვენი თემა გადაიგზავნება განსახილველად, ოფიციალური WordPress.org თემების დირექტორიით გასავრცელებლად.

წაიკითხეთ მოთხოვნები თემის განახლებამდე

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Themes Team handbook page.

ახალი თემის ატვირთვისათვის საჭიროა ავტორიზაცია.

როგორ ატვირთოთ განახლებული თემა

თემის ვერსიის განახლებას, უბრალოდ გაზარდეთ ვერსიის ნომერი style.css-ის შიგნით და ატვირთეთ theme-name.zip ფაილი, ისევე, როგორც ამას აკეთებთ ახალი თემისათვის.