ბლოკებთან თავსებადი პლაგინები

იხილეთ ყველა ბლოკებთან თავსებადი პლაგინები

WPSeed Container Block

This plugin adds a simple container block to the Gutenberg editor. By default the container…


Flurin Dürst 100+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.1.0 განახლებულია 1 წელი წინ

Info Blocks

A gutenberg block for creating alerts, information or update text


Igor Benić 10-ზე ნაკლები აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.0.8 განახლებულია 1 წელი წინ

განსაკუთრებული ჩადგმები

იხილეთ ყველა განსაკუთრებული ჩადგმები

Akismet Anti-Spam

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 3 კვირის წინ

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 3 დღის წინ

Jetpack by WordPress.com

The ideal plugin for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection, backups, security,…


Automattic 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 2 დღის წინ

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300, 000+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 2 თვის წინ

ბეტა ჩადგმები

იხილეთ ყველა ბეტა ჩადგმები

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 500+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 1 კვირის წინ

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 2 კვირის წინ

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200, 000+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.3.2 განახლებულია 2 კვირის წინ

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 500+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 3 კვირის წინ

პოპულარული ჩადგმები

იხილეთ ყველა პოპულარული ჩადგმები

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 2 დღის წინ

Akismet Anti-Spam

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 3 კვირის წინ

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4 განახლებულია 3 დღის წინ