WordPress საქართველო კვლავ მუშაობს

მეგობრებო,

ხანგძლივი სიჩუმის შემდეგ, WordPress საქართველო კვლავ მწყობრშია და სულ მალე შემოგთავაზებთ ლოკალიზაციის უახლეს ვერსიებს.