თემების სია

მიმდინარე ფილტრი:
ჩასწორება

გვერდის განლაგება

ფუნქციები

ჩანაწერის თემა

თემების სიაში დაბრუნება

Spoken English Classes

ავტორი: WP Radiant

ვერსია: 1.0.2

ბოლო განახლება: 10 06, 2024

აქტიური ინსტალაცია: 60+

WordPress-ის ვერსია: 6.0, ან უფრო მაღალი

PHP ვერსია :7.2, ან უფრო მაღალი

თემების მთავარი გვერდი

Spoken English Classes offers a sleek and professional design tailored especially for language learning institutions. Its layout facilitates interactive learning experiences, featuring customizable sections for English speaking, pronunciation, and communication skills enhancement. With an emphasis on conversation, dialogue, and interactive exercises, this theme fosters language fluency and proficiency development. Users can access resources for vocabulary expansion, grammar refinement, and accent reduction. The theme promotes engagement through group discussions, role-playing scenarios, and language immersion activities. It facilitates peer feedback, language coaching, and confidence-building exercises. The theme covers diverse language topics, including formal and informal English, business communication, and cross-cultural interactions. It offers language proficiency tests, pronunciation drills, and speaking practice sessions. With features like language labs, workshops, and seminars, the theme supports comprehensive language learning experiences. Users can explore language coaching resources, interactive speaking activities, and communication strategies. Furthermore, the theme provides a platform for English language events, meetups, and gatherings, fostering a supportive community for language learners. It includes features for language assessment, evaluation, and feedback, empowering users to track their language improvement and enhancement progress. The Spoken English Classes WordPress Theme is a versatile solution for language institutes, offering a comprehensive suite of tools and resources to support language acquisition, fluency development, and effective communication skills enhancement.

მხარდაჭერა

გაქვთ კომენტარები? გჭირდებათ დახმარება?

მხარდაჭერის ფორუმის ნახვა

საჩივარი

ამ თემას სერიოზული პრობლემები აქვს?

ამ თემის გასაჩივრება

ვერცერთი თემა ვერ მოიძებნა. სცადეთ სხვა მოთხოვნა.