თემების სია

მიმდინარე ფილტრი:
ჩასწორება

გვერდის განლაგება

ფუნქციები

ჩანაწერის თემა

თემების სიაში დაბრუნება

Pastry Bakers

ავტორი: themagnifico52

ვერსია: 0.2.5

ბოლო განახლება: 29 02, 2024

აქტიური ინსტალაცია: 80+

WordPress-ის ვერსია: 5.0, ან უფრო მაღალი

PHP ვერსია :7.2, ან უფრო მაღალი

თემების მთავარი გვერდი

Pastry Bakers is a delightful and versatile website template designed specifically for pastry chefs, bakeries, dessert shops, and confectionery businesses. This theme offers a sweet and visually appealing design that captures the essence of delectable treats while providing a robust platform for showcasing culinary creations and attracting customers. At its core, the Pastry Bakers theme is tailored to meet the unique needs of those in the pastry and baking industry. It serves as a digital storefront, allowing pastry chefs and bakers to display their delicious cakes, pastries, cupcakes, and other delectable treats with elegance and style. Whether you're a small bakery or a renowned pastry chef, this theme empowers you to create an enticing online presence. The theme's customization options are a highlight, enabling users to personalize their websites to align with their brand identity. You can easily choose from various color schemes, fonts, and layout settings to create a website that reflects your unique style and culinary aesthetics. The user-friendly interface makes it accessible to both tech-savvy and non-technical users, ensuring a hassle-free website-building experience. The design of the Pastry Bakers theme is visually captivating, with high-quality images, sliders, and galleries that beautifully showcase mouthwatering treats. The responsive layout ensures that the website looks and functions flawlessly on all devices, from desktop computers to smartphones, enhancing the user experience for visitors and potential customers.

მხარდაჭერა

გაქვთ კომენტარები? გჭირდებათ დახმარება?

მხარდაჭერის ფორუმის ნახვა

საჩივარი

ამ თემას სერიოზული პრობლემები აქვს?

ამ თემის გასაჩივრება

თარგმანები

თარგმნეთ: Pastry Bakers

ვერცერთი თემა ვერ მოიძებნა. სცადეთ სხვა მოთხოვნა.