თემების სია

მიმდინარე ფილტრი:
ჩასწორება

გვერდის განლაგება

ფუნქციები

ჩანაწერის თემა

თემების სიაში დაბრუნება

Dairy Farming

ავტორი: revolutionwp

ვერსია: 1.0.5

ბოლო განახლება: 21 02, 2024

აქტიური ინსტალაცია: 50+

WordPress-ის ვერსია: 5.5, ან უფრო მაღალი

PHP ვერსია :5.6, ან უფრო მაღალი

თემების მთავარი გვერდი

Dairy Farming is a specialized website template designed to cater to the unique needs of dairy farmers and related agricultural businesses. It offers a comprehensive and user-friendly platform, making it an ideal choice for dairy farmers, milk producers, and agricultural enthusiasts aiming to establish a robust online presence within the industry. The layout and design of this theme are thoughtfully crafted with dairy farming in mind. The responsive design ensures that your website looks impressive on a variety of devices, from desktop computers to mobile phones, allowing you to reach a broad audience. Even without extensive technical knowledge, users can navigate and manage their website effortlessly. This simplicity ensures that dairy farmers and agricultural businesses can focus on their core operations while maintaining a strong online presence. The theme also offers several essential features and functionalities tailored to the dairy farming niche. These include a dedicated section for product listings, allowing dairy farmers to showcase their range of dairy products, from milk and cheese to yogurt and butter. Additionally, it provides a blog platform to share industry insights, farming tips, and updates with the agricultural community. This feature encourages engagement and helps in building a sense of community among dairy enthusiasts.

მხარდაჭერა

გაქვთ კომენტარები? გჭირდებათ დახმარება?

მხარდაჭერის ფორუმის ნახვა

საჩივარი

ამ თემას სერიოზული პრობლემები აქვს?

ამ თემის გასაჩივრება

თარგმანები

თარგმნეთ: Dairy Farming

ვერცერთი თემა ვერ მოიძებნა. სცადეთ სხვა მოთხოვნა.