მხარდაჭერა » სპეციალისტები » Rest api /wp-json/wp/v2/posts get more posts

  • /wp-json/wp/v2/posts this gives me 10 lates posts, what should the request url look like to get 10 more and more posts on the each button click,

  • ფორუმი ‘Rest api /wp-json/wp/v2/posts get more posts’ დახურულია ახალი პასუხებისათვის.