პიპეტი

პიპეტი is a simple and flexible plugin which allow users to choose a specific post…


Andrea Landonio 10+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.7.6 განახლებულია 1 წელი წინ

Usability Tracker

Does your website has usability problems? By installing the Usability Tracker we will check if…


Laurens Koot 10+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 3.5.2 განახლებულია 8 წელი წინ

System Usability Scale

Allow users to submit System Usability Scale's questionnaires into your website.


Giuseppe Parrotta 10-ზე ნაკლები აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.8.4 განახლებულია 9 თვის წინ

VisualFeedback

Easily install the VisualFeedback code snippet on your website and start receiving valuable customer feedback.


VisualFeedback 10-ზე ნაკლები აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 3.4.2 განახლებულია 5 წელი წინ