კლასიკური რედაქტორი

რთავს წინა "კლასიკურს" რედაქტორი და ძველი სტილის Edit Post ეკრანი TinyMCE, Meta Boxes და ა.შ.…


WordPress Contributors 5+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 6.5.2 განახლებულია 1 კვირის წინ

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ მილიონი აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 6.5.2 განახლებულია 1 კვირის წინ