ვერსიები

უახლესი ვერსია

4.9.4 08.02.2018 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 განტოტება

4.9.4 08.02.2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.3 08.02.2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.2 16.01.2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.1 07.12.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9 07.12.2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.8 განტოტება

4.8.3 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.2 09.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8 12.06.2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 განტოტება

4.7.7 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.6 20.09.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.5 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.4 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 05.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 26.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 11.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 06.12.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 განტოტება

4.6.8 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.7 20.09.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.6 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.5 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.4 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.3 26.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.2 11.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 07.09.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6 29.08.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.5 განტოტება

4.5.11 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.10 10.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.9 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.8 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.7 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.6 26.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.5 11.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.4 07.09.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.3 17.08.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.2 06.05.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.1 26.04.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5 13.04.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.4 განტოტება

4.4.12 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.11 10.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.10 18.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.9 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.8 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.7 26.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.6 11.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.5 07.09.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.4 23.06.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.3 06.05.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.2 29.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.1 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.3 განტოტება

4.3.13 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.12 20.09.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.11 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.10 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.9 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.8 22.02.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.3 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.2 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3.1 15.12.2015 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3 15.12.2015 zip (md5) tar.gz (md5)

4.2 განტოტება

4.2.17 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.16 20.09.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.15 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.14 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.13 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.7 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.6 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.5 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.4 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.3 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.2 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.1 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2 09.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.1 განტოტება

4.1.20 31.10.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.19 20.09.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.18 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.17 20.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.16 06.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.15 22.02.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.10 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.9 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.8 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.7 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.6 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.5 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.4 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.3 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.2 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.1 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1 13.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.0 განტოტება

4.0.10 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.9 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.8 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.7 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.6 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.5 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.4 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.3 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.2 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.1 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0 17.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.9 განტოტება

3.9.11 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.10 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.9 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.8 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.7 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.6 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.5 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.4 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.3 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.2 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.1 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9 25.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.8 განტოტება

3.8.13 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.12 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.11 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.10 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.9 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.8 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.7 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.6 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.5 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.4 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.3 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.2 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.1 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.7 განტოტება

3.7.13 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.12 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.11 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.10 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.9 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.8 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.7 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.6 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.5 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.4 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.3 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.2 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.1 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7 29.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 განტოტება

3.6.1 23.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.6 23.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.5 განტოტება

3.5.2 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5.1 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.4 განტოტება

3.4.2 18.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4.1 18.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4 18.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.3 განტოტება

3.3.3 16.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.2 16.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 16.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3 16.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.2 განტოტება

3.2.1 10.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.2 10.03.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.1 განტოტება

3.1.4 23.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.3 23.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.2 23.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.1 23.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1 23.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

3.0 განტოტება

3.0.6 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.5 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.4 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.3 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.2 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.1 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0 10.02.2016 zip (md5) tar.gz (md5)